Online formulár LETNÝ TÁBOR NEMO 2020

Online prihláška - LETNÝ TÁBOR NEMO
* Povinné
Meno dieťaťa *
Vaša odpoveď
Dátum narodenia *
Vaša odpoveď
Kontaktná osoba *
Vaša odpoveď
Chcete si uplatniť rekreačný poukaz?
Email *
Vaša odpoveď
Telefón *
Vaša odpoveď
Turnus *
Povinné
Veľkosť trička *
Povinné
Ostatné informácie o dieťati, na ktoré by ste nás chceli upozorniť?
(napr. alergie, užívanie liekov, neobvyklé návyky....)
Vaša odpoveď
Má dieťa nejaké zdravotné obmedzenia? *
Povinné
Ak ste v predchádzajúcej otázke uviedli áno, uvedte prosím aké.
Vaša odpoveď
Záväzne prihlasujem dieťa na Plavecký letný denný tábor *
Povinné
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím, so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov a informácií OZ Plavecká škola Nemo Prešov v súlade so zákonom č. 428/2002, Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely vedenia agendy záujemcov o služby OZ Plavecká škola Nemo Prešov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Povinné
V prípade stornovania prihlášky beriem na vedomie uvedené storno poplatky: a) 10% z celkovej ceny za tábor v prípade stornovania prihlášky do 4 týždňov od začiatku turnusu, na ktorý je účastník záväzne prihlásený b) 20% z celkovej ceny za tábor v prípade stornovania prihlášky do 2 týždňov od začiatku turnusu, na ktorý je účastník záväzne prihlásený c) 30% z celkovej ceny za tábor v prípade stornovania prihlášky menej ako 2 týždne od začiatku turnusu, na ktorý je účastník záväzne prihlásený *
Povinné
Potvrdenie záväznej prihlášky *
Povinné
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby - Pravidlá ochrany súkromia