Skupinové kurzy

Plavecké kurzy PRE DETI OD 4 DO 12 ROKOV

Kurzy prebiehajú v malých skupinkách, pričom maximálny počet detí na jedného trénera sú 4. V prípade zdokonaľovanie kurzu maximálne 6 detí na inštruktora. Výhodou skupinového kurzu je vzájomná motivácia detí. Deti sú rozdelení do skupín podľa zručnosti.

IMG_3042.JPG IMG_2353.JPG

Presne stanovené etapy výcviku:

 • Prípravný výcvik – Korytnačka
 • Základný výcvik – Hviezda
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik – Žralok

Čo sa vaše deti naučia

 • zoznámenie sa s vodným prostredím – cit vo vode, dýchanie do vody, správna
 • poloha tela na vode – splývanie, znakové a kraulové nohy, znakové ruky, znak
 • kraulové dýchanie a ruky, kraul
 • prsiarske nohy a ruky, prsia
 • zdokonalenie štýlov znak, kraul, prsia

Deti sa hrajú rôzne hry, ktoré smerujú k plaveckým technikám. Cieľom hier je odbúrať stres z vody a a deti sa ľahšie učia. Hlavne je to, že čo sa naučia počas hry nepovažujú za povinnosť.

 • lovenie hračiek, skoky do vody, šípky
 • súťaženie – aby sa naučili vyhrávať, ale aj prehrávať
 • naháňačky, amatérske vodné pólo, …

Motivačný systém pre deti

V našej plaveckej škole využívame hodnotiaci systém pre deti od 4 rokov. Na konci každého kurzu deti dostanú diplom, ktorý obsahuje motív plaveckej skupiny (korytnačka, hviezda, žralok……)

Prihlásenie do kurzu

Prihlasovanie prebieha:

 • telefonicky 0902 575 215
 • mailom plavaniepo@gmail.com
 • odoslaním elektronickej prihlášky.

Úhrada členského – po prihlásení sa do kurzu zaplatíte celú sumu v hotovosti alebo na bazéne v prvý deň konania plaveckého kurzu. Plavecký kurz musí byť uhradený najneskôr prvý deň začiatku plávania.
Zápis do prebiehajúcich kurzov za alikvotné kurzovné. V prípade, že sa dohlástite na jeden z naších už prebiehajúcich kurzov, platíte len za počet hodín od dátumu nástupu.

IMG_4013.JPG IMG_4037.JPG

Čo potrebuje účastník kurzov plávania:

 • vyplnenú a podpísanú prihlášku (pokiaľ ste prihlášku vyplňovali v predchádzajúcom kurze, je nutné dohlásiť zmeny)
 • vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesiete na prvú hodinu.
 • plavky – (u dievčat nie sú vhodné dvojdielne plavky a u chlapcov bermudy)
 • obuv k bazénu – najlepšie s protišmykovou podrážkou
 • plavecká čiapka – nie je povinná
 • plavecké okuliare – nie sú povinné
 • uterák príp. župan
 • sprchový gel

Otvorená hodina

Vstup rodičov na bazén je v čase konania kurzu zakázaný. Posledná hodina v kurze bude „otvorená hodina“, kedy sa môžete prísť pozrieť, čo sa Vaše detičky naučili (platí LEN pre kurzy na SPŠ Strojníckej). Ostatné hodiny nie je dovolené zdržiavať sa v priestore bazéna. Ďakujeme za pochopenie.

Náhrada vymeškaných hodín

Účastník kurzu má nárok na náhradu vymeškaných lekcií zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov. Nahrádzať sa môžu len tie lekcie, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené. Ospravedlniť je možné dieťa vždy dopredu, predchádzajúci deň pred plánovanou lekciou. Ak bola lekcia ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká a lekcia prepadá. Ospravedlňovať je možné telefonicky, sms alebo mailom (mobil 0902 575 215, plavaniepo@gmail.com). V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu. Ak v prípade DLHODOBÉHO OCHORENIA účastník neabsolvuje viac ako 50% TJ po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo) má nárok na náhradu vymeškaných hodín, nie však v kurze, ktorý účastník navštevuje, ale nad rámec tohto kurzu. Napríklad, ak navštevuje kurz v stredy a piatky, TJ si môžete nahradiť pondelok, utorok, na základe dohody a voľného termínu. Nie je to však podmienkou organizátora plaveckého kurzu, pokiaľ nepríde k dohode o náhrade medzi účastníkom a organizátorom plaveckého kurzu. Účastník je povinný prispôsobiť sa voľnému termínu a predpokladanú dlhodobú absenciu nahlásiť a doložiť lekárskym potvrdením, inak nárok na náhradu zaniká. Za dlhodobú neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Za krátkodobú neúčasť účastníka na kurze, t.j. menej ako 50% TJ z trojmesačného plaveckého kurzu, účastníkovi nevzniká nárok na finančnú náhradu. má nárok na náhradu vymeškaných hodín, nie však v kurze, ktorý účastník navštevuje, ale nad rámec tohto kurzu.